Publication details

(Výuka) regionální geografie na VŠ, SŠ A ZŠ

Title in English (Teaching) regional geography in higher, secondary, and primary education
Authors

PETRÁKOVÁ Jana HOFMANN Eduard

Year of publication 2019
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V rámci 27. ročníku středoevropské geografické konference jsme se snažili nalézt odpověď na otázku, jak je možné v geografickém vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ úspěšně začleňovat myšlenky tzv. nových regionálních geografií, případně jaká opatření by v tomto ohledu mohla pomoci. Setkání bylo příležitostí k analýze stavu a k výměně zkušeností (nejen) z vysokoškolské výuky regionální geografie v Česku a dalších zemích střední Evropy. Účastníci konference dostali prostor k prezentaci vědeckých příspěvků informujících o realizaci, podobách, pojetí a obsahu výuky regionální geografie na akademických geografických pracovištích i na nižších stupních škol.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info