Publication details

Finanční gramotnost a kompetence učitele. Společenství praxe

Authors

ZÁTHURECKÝ Viliam LESŇÁK Slavomír

Year of publication 2020
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Akce byla určena pro odbornou veřejnost: na společenství praxe akademiků a učitelů byly vzájemně sdíleny zkušeností v oblasti finanční a podnikatelské gramotnosti a prodiskutovány součásti personální, sociální a občanské kompetence učitele na základě revidované Bloomovy taxonomie. Po diskuzi byly pilotovány a reflektovány autoevaluační nástroje na základě polární škály, kterou vytvořili pracovníci Pedagogické fakulty MU.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info