Publication details

Uplatnění agregované flexibility pro PpS a na trzích s energiemi bez negativního vlivu na provozní parametry sítí

Investor logo
Title in English Applying aggregated flexibility for auxiliary services and energy markets without adversely affecting network operating parameters
Authors

MAMULA Ondřej HRYCEJ David STŘELEC Martin PITNER Tomáš KASL František STUPKA Václav PROCHÁZKA Filip

Year of publication 2019
Type Article in Periodical (without peer review)
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Description Rizikem změny zdrojového mixu může být ztráta disponibilního výkonu pro pokrytí zatížení a nedostatečná dynamika zdrojů pro stabilizaci volatilního diagramu zatížení a poskytování podpůrných služeb. Slibný substituční potenciál nabízí výkonová flexibilita spotřební strany, agregovaná vhodným matematickým aparátem, např. nástroji unit commitmentu s využitím optimalizačních metod typu MILP. Algoritmy agregace jak pro obchodní produkty, tak zejména pro analogie PpS, budou velmi náročné na granularitu a dostupnost dat pro průběžné predikce chování jednotlivých poskytovatelů flexibility (POFL), očekáváme proto zásadní zintenzivnění komunikace prostřednictvím přímých komunikačních propojení agregátorů, POFL, síťových operátorů a dalších relevantních datových zdrojů pro zajištění efektivní výměny dat provozního charakteru blízko reálnému času.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info