Publication details

Den biologie 2019

Investor logo
Title in English The Day of Biology 2019
Authors

JANČOVÁ Martina BRABCOVÁ Blažena VODOVÁ Libuše SMOLINSKÝ Radovan ŠTELCL Jindřich VÁVRA Václav

Year of publication 2019
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Ve strašidelném prostředí dne 1. listopadu 2019 jsme v laboratořích a učebně Katedry biologie PdF MU vařili báječné lektvary – zdravý chrchel, veselý den apod. (žáci si sami míchali a ochutnávali léčivé čaje), chytali hady, ještěry, myši aj., vytáhli kostlivce ze skříně a správně ho poskládali, vyplňovali kuřácký kvíz, jako forenzní antropologové řešili kriminální čin, měřili objem vzduchu ve svých plicích, zkoušeli koordinaci pohybů v těžké opilosti pomocí brýlí „opilý a nebezpečný“ a při řešení úkolů se dozvídali zajímavosti o horninách, minerálech a jejich využití člověkem. V průběhu dne prošlo laboratořemi 290 žáků z brněnských i mimobrněnských škol. Ve tvářích dětí bylo vidět nadšení z trochu jiné formy než běžné výuky a na závěr si odnesli drobnou odměnu ve formě minerálu, který si sami vybrali.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info