Publication details

Výzkum zkušeností s kouřením a úrovně znalostí zdravotních rizik u žáků 8. a 9. ročníků ZŠ v městském a venkovském prostředí

Authors

JUHAŇÁKOVÁ Božena JANČOVÁ Martina

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Bakalářská práce se zabývá problematikou kouření žáků 8. a 9. tříd základních škol. Kuřáctví je celosvětový problém, s kterým se potýkají již děti. V práci je vypracována rešerše této problematiky z odborné literatury a následně proveden výzkum na 2 městských a 2 vesnických školách v Jihomoravském kraji. Cílem výzkumu bylo zjistit zkušenosti dětí s kouřením a také jejich informovanost o zdravotních rizicích. Průzkum byl proveden kvantitativně formou dotazníku. Dotazník obsahoval 11 informačních a 6 testových otázek, z toho bylo 12 otázek uzavřených a 5 polouzavřených. Výsledky byly zpracovány pomocí grafů a tabulek. Dotazník vyplnilo 117 respondentů, přičemž 56 respondentů bylo z města a 61 z vesnice. Výzkumný vzorek je složen z 67 dívek a 50 chlapců. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že 59 % žáků někdy minimálně zkusilo kouřit. Průměrný věk prvního kontaktu s cigaretou byl stanoven na 12 let. Dále bylo zjištěno, že nejvíce žáků (92 %) ví o možné rakovině plic jako nádorovém riziku z kouření, dále vědí o rakovině jazyka (68 %) a rakovině ústní dutiny (56 %).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info