Publication details

1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstract

Authors

KOVÁČIK Dušan SIHELNÍK Slavomír ŠTĚPÁNOVÁ Vlasta KRUMPOLEC Richard

Year of publication 2019
Citation
Description Sborník obsahuje příspěvky k prezentacím na akci 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop pořádané ve dnech 8.–10. 12. 2019 v Univerzitním centru v Telči. Workshopu se zúčastnili vědecké týmy z Ústavu fyzikální elektroniky, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (CEPLANT) a  Katedry experimentální fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislavě. Během workshopu byly formou přednášek prezentovány příspěvky z následujících pěti témat: Povrchové úpravy; Flexibilní elektronika; Plazmové výboje a zdroje; Bioaplikace; a Nové materiály & Nové výzvy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info