Publication details

Malý online kurz jako jedna z cest k inovativní výuce?

Title in English Small online course as a way to innovative teaching?
Authors

MATĚJKOVÁ Hana ČERNÝ Michal

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Komenský
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Keywords OER; open education; MOOC; online courses; SOOP; peer assesment
Description Článek se věnuje reflexi zkušenosti s výukou malého online kurzu vyučovaného v IS MU. Jeho cílem je analýza aplikace konstruktivistických prvků implementovaných do vysokoškolského kurzu s cílem podpořit aktivní, personalisované učení. Článek se současně věnuje kurátorskému konceptu tvorby učebních textů a způsobům zpětné vazby v tomto kurzu.