Publication details

Permanent Campaigning and Pitfalls of Proportional Representation with Fragile Parties. Elections and Party System in Czechia

Authors

BALÍK Stanislav HLOUŠEK Vít

Year of publication 2020
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description The chapter analyses Czech electoral systems and their impliactions. The authors analyse further the development and the main features of the Czech party system since 1993 till the present time. Kapitola analyzuje české volební systémy a jejich účinky. Dále analyzuje vývoj a základní parametry českého stranického systému po roce 1993 do součanosti.
Related projects: