Publication details

Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR

Title in English Software for automatic transformation and visualization of open public sector data in the Czech Republic
Authors

HLADKÁ Marie HYÁNEK Vladimír DVOŘÁK Dominik FLAJŠINGR Petr PAŘIL Vilém PEJCAL Jakub SVOBODA František MÜLLNER Vojtěch KOPČÍKOVÁ Eva ALMANI TŮMOVÁ Kateřina SPÁL Róbert

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Description Vytvořený software automatizovaně v pravidelných intervalech využívá dostupných registrů v rámci open dat veřejného sektoru v ČR se zaměřením na využití následujících rejstříků a jejich datových služeb: Registru ekonomických subjektů (RES, Český statistický úřad), Veřejného rejstříku a sbírky listin (justice, Ministerstvo spravedlnosti), Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR, Ministerstvo financí), Registr poskytovatelů sociálních služeb (RPSS, Ministerstvo práce a sociálních služeb), Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík evidovaných právnických osob, Rejstřík svazů církví a náboženských společností (Ministerstvo kultury). Software tyto veřejné datové zdroje transformuje za účelem dosažení jejich vnitřní kompatibility a následně je integruje do unifikované databáze, která zachycuje stav a při každé další aktualizaci také vývoj informací a neziskovém sektoru v České republice. Z takto integrované databáze následně software vytváří různé typy datových exportů zachycující rozdílné aspekty neziskového sektoru, a to s důrazem na neziskový sektor jako celek a jeho strukturu, čerpání dotací neziskového sektoru včetně jeho struktury a zaměření dotačních zdrojů, poskytování sociálních služeb a jeho organizační a finanční zajištění, poskytování zdravotnických zařízení a jeho organizační a finanční zajištění.
Related projects: