Publication details

Nepodmienečný trest odňatia slobody ako ultima ratio

Authors

MIČUDOVÁ Silvia

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Trestněprávní revue
Citation
Related projects: