Publication details

Doručování písemností zaměstnavatelem do vlastních rukou zaměstnance ve světle novely zákoníku práce

Authors

KADLUBIEC Vojtěch SVOBODA Pavel

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Epravo.cz
Citation
Web https://www.epravo.cz/top/clanky/dorucovani-pisemnosti-zamestnavatelem-do-vlastnich-rukou-zamestnance-ve-svetle-novely-zakoniku-prace-111412.html

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info