Publication details

Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide?

Authors

VOJTEK Radek

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Obchodněprávní revue
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Web https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpw64s7gnpxgxzrgy4a&groupIndex=0&rowIndex=0