Publication details

NZIP: Národní zdravotnický informační portál

Authors

KOMENDA Martin KAROLYI Matěj BULHART Vojtěch HEJNÝ Miloš PANOŠKA Petr DUŠEK Ladislav

Year of publication 2020
Description Cílem je poskytovat laické veřejnosti informace z oblasti zdravotnictví, za které ručí vybraní odborníci na danou problematiku v ČR. Tito lidé působí v několika českých organizacích přímo se zabývajících zdravotnictvím; jmenovitě jsou to Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. NZIP přináší ověřené a garantované informace, na které se můžete spolehnout.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info