Publication details

Alkoholová ablace komorových extrasystol retrográdně v terciární větvi koronárního sinu u pacienta s arytmií indukovanou kardiomyopatií

Authors

RANIČ Ivan JANUŠKA Jaroslav HUDEC Miroslav ŠKŇOUŘIL Libor PINDOR J JIRAVSKÝ Otakar

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Cor et Vasa
Citation
Web https://www.e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2020/01/14.pdf

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info