Publication details

Vodní zákon a ochrana přírody

Authors

VODIČKA Jiří

Year of publication 2020
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Přednáška byla koncipována jako přehledová, kdy byl krátce představen zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (právní prameny, nástroje právní regulace a organizační zabezpečení). Hlavním tématem přednášky bylo poukázání na přesahy vodního zákona do zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednalo se zejména o vyzdvihnutí spojnic vodního zákona a ZOPK v rámci významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území a Natury 2000.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info