Publication details

Poloparazitické rostliny ve středoevropské krajině: indikátory biodiverzity a ekologičtí inženýři

Authors

TĚŠITEL Jakub KNOTKOVÁ Kateřina

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Živa
Citation
Description V tomto článku se zabýváme ekologií středoevropských kořenových poloparazitů. Řada poloparazitických druhů z čeledi zárazovitých (Orobanchaceae) je spolu s lněnkami (Thesium) vcelku běžnou součástí (polo)přirozených společenstev, především pak trávníků. Poloparazitické rostliny mají mnoho unikátních biologických vlastností, díky nimž mohou hrát důležitou ekologickou úlohu ve společenstvech a ovlivňovat celé ekosystémy, proto jsou významnou součástí naší krajiny. Mnozí poloparaziti i nápadně kvetou, takže setkání s nimi potěší oko nejen leckterého přírodovědce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info