Publication details

Prostorová analýza navigace ve virtuálním geografickém prostředí (VGE)

Title in English Spatial analysis of navigation in virtual geographic environments (VGE)
Authors

UGWITZ Pavel JUŘÍK Vojtěch HERMAN Lukáš STACHOŇ Zdeněk KUBÍČEK Petr ŠAŠINKA Čeněk

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Článek prezentuje originální virtuální geografické prostředí (VGE), které bylo navrženo za účelem sledování a vyhodnocování lidského chování a výkonu v úlohách zaměřených na navigaci virtuálním prostorem. Abychom tento záměr realizovali, využili jsme možností virtuální reality (VR), včetne grafického enginu Unity, a VR brýlí. Cíleně jsme vytvořili VGE členitého, přírodního prostoru, abychom nadále byli schopni demonstrovat výzkumný potenciál našeho řešení napříč spektrem zastřešujících teorií i možných aplikací. Předkládaný výzkum výrazně čerpá z interdisciplinárního přístupu, kdy jsou využity kombinace znalostí z oborů psychologie, kartografie, a informační vědy. Toto propojení mj. demonstruje, že výzkum takto širokého záběru je možný, protože propozice experimentálních designů a kontrola intervenujících proměnných je v programovém řešení VR aplikace natolik robustní, že validita navrhovaných experimentů zůstane zachována. Byly diskutovány přístupy zpracování a vizualizace behaviorálních dat. Vzhledem ke specifičnosti předkládaného prostředí a jeho technickým parametrům byl navrženo vlastní řešení. VGE bylo rozšířeno o funkcionalitu sběru dat uživatelského chování - tak, aby byl postaven základ, z něhož lze vycházet k závěrům, týkajících se kognitivních procesů ve VR. Záběr užitého řešení pro sběr dat je představen, popsán, a diskutován v kontextu přístupů měření chování.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info