Publication details

Intravitálna diagnostika gastrointestinálnych nematodóz a kvantifikácia ich pôvodcov v českých chovoch oviec

Investor logo
Title in English Intravital diagnosis of gastrointestinal nematodoses and quantification of their agents in Czech sheep flocks
Authors

SAJDÁKOVÁ Simona VADLEJCH Jaroslav KAŠNÝ Martin RESLOVÁ Nikol

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Vysoké prevalencie gastrointestinálnych hlístic u hospodársky využívaných prežúvavcov predstavujú v súčasnosti veľký problém pre farmárov okolo celého sveta. Najvýznamnejšími pôvodcami helmintóz u oviec sú zástupcovia strongylidných hlístic, ktorí pri silnejších infekciách vyvolávajú ťažkosti u zvierat, vedúce k znižovaniu úžitkovosti a významným ekonomickým stratám. Rôzne druhy týchto hlístic sa, ale prejavujú v rozdielnej miere, čo sa týka ich patologického efektu na hostiteľa. Preto je veľmi dôležité ich vedieť rozlíšiť a determinovať aspoň na úrovni rodu. Pretože sú vajíčka väčšiny druhov strongylidných hlístic, na základe ich morfológie, prakticky nerozlíšiteľné, používa sa k tomuto účelu koprokultúra – kultivácia výkalov s vajíčkami hlístic, z ktorých sa postupne vyvinú infekčné larvy L3. Táto metóda je, ale časovo náročná a determinácia L3 vyžaduje skúseného pozorovateľa. Efektívnejším postupom sa javí špecifická detekcia DNA izolovanej zo vzorky výkalu a rodová determinácia na základe molekulárnych analýz ako napríklad real-time PCR (qPCR). Cieľom našej práce je zistiť situáciu výskytu a intenzity infekcií strongylidnými hlísticami v chovoch oviec v Českej republike a navrhnúť metodiku qPCR pre zistenie ich druhového spektra z výkalov týchto zvierat. Materiál k nášmu výskumu bol zbieraný v roku 2019 celkom na 12 ovčích farmách v oblasti Moravy (kraj Vysočina, Juhomoravský, Zlínsky a Olomoucký). Z každého chovu bola odobraná jedna zmesná vzorka výkalu pre založenie koprokultúry a individuálne vzorky výkalu z minimálne 10 % zvierat v chove. Individuálne vzorky boli podrobené koprologickému kvantitatívnemu vyšetreniu podľa McMastera. Pre molekulárne analýzy bol navrhnutý postup spracovania vzorky výkalu s následnou izoláciou DNA pomocou kitu Quick-DNA Fecal/Soil Microbe Miniprep a aplikáciou špecifických detekčných primerov pre Haemonchus spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus battus a Chabertia ovina. Optimalizácia qPCR je predmetom aktuálnych testov, avšak preliminárne dáta naznačujú, že metóda má potenciál aplikácie v praxi a je tak pozitívnym prísľubom pre rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku infekcií vyvolaných strongylidnými hlísticami, efektívnejší monitoring parazitóz a zlepšenie celkovej kvality života chovných zvierat.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info