Publication details

Náměty k výuce pohybové soustavy na 2. stupni ZŠ

Title in English Body constitution's evalutation of sports and non-sports pupils of upper primary school focused on body fat content
Authors

MŰLLEROVÁ Blanka Ella JANČOVÁ Martina

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Diplomová práce se zaměřuje na výuku pohybové soustavy na 2. stupni ZŠ. Cílem diplomové práce je vytvořit výukový materiál, skládající se především z pohybových aktivit, které se propojí s teoretickými znalostmi anatomie, fyziologie a morfologie pohybové soustavy. Dalším cílem je ověřit tento výukový materiál v hodinách přírodopisu a zjistit, zda má zařazování tématické výuky pohybové soustavy pro žáky větší přínos než klasická frontální výuka. V teoretické části práce je popsána pohybová soustava a její části (kosterní soustava, kloubní soustava a svalová soustava), motorický vývoj žáků na 2. st. ZŠ, důležitost výuky pohybové soustavy na ZŠ a důsledky pramenící z nedostatečné pohybové aktivity v dětském věku. V neposlední řadě je v teoretické části také popsáno zařazení tématu pohybová soustava v RVP. Praktická část kromě navržených aktivit obsahuje test, který slouží jako pre-test a zároveň post-test a má za úkol zjistit teoretické znalosti žáků ze dvou tříd. V jedné třídě žáků je vykonán pouze pre-test a post-test, ve druhé třídě jsou kromě tohoto testu také do výuky zařazeny navržené aktivity. Testováni jsou žáci 8. ročníku a podle porovnání výsledků post-testu obou tříd je hodnoceno, zda byla tematická výuka pro žáky přínosná a nakolik pomohla k lepší fixaci učiva.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info