Publication details

Co je Gaucherova nemoc?

Authors

SANDECKÁ Viera

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Gaucherova choroba je vzácná dědičná metabolická porucha, pro kterou je charakteristická nepřítomnost či nedostatečná funkce enzymu zvaného beta- glukocerebrosidáza. Enzym při své plné funkčnosti štěpí vazbu mezi sacharidem a tukem – tzv. glukocerebrosidem, který je za normálního stavu součástí membrán buněk a jeho štěpením dochází k rozpadu buněk. Při nedostatečné aktivitě beta- glukocerebrosidázy se glukocerebrosid, který není rozštěpen, ukládá v buňkách – vznikají „Gaucherovy buňky“ s jejich následným hromaděním v buňkách retikuloendoteliálního systému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info