Publication details

Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století

Title in English Vladislav Vančura in the Literary Context of the 20th Century
Authors

POLÁČEK Jiří KROČA David LOLLOK Marek ŠUBRTOVÁ Milena

Year of publication 2021
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Dne 12. března 2021 organizovala Katedra českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně literárněvědnou konferenci k 130. výročí narození Vladislava Vančury. Jednotlivé příspěvky představily analytické sondy do různých sfér Vančurovy tvorby, přinesly nové pohledy a zkoumaly dosud opomíjené aspekty, přičemž kladly důraz na širší literární kontext 20. století. Konference se konala vzhledem k platným vládním nařízením online. Mezinárodní přesah konference se projevil pasivní účastí zahraničních odborníků, kteří nevystoupili s příspěvkem, ale zapojili se do diskuse.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info