Publication details

Stravenkový paušál (peněžitý příspěvek na stravování) – právní a daňové aspekty

Title in English Cash allowance for meals - legal and tax aspects
Authors

KADLUBIEC Vojtěch MAYEROVÁ Eva

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Epravo.cz
Citation
Web https://www.epravo.cz/top/clanky/stravenkovy-pausal-penezity-prispevek-na-stravovani-pravni-a-danove-aspekty-112639.html
Description Daňový balíček (zákon č. 609/2020 Sb.), který nabyl z větší části účinnosti k 1. 1. 2021, zavedl mimo zrušení „superhrubé mzdy“ také daňové zvýhodnění peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců, označovaného rovněž jako „stravenkový paušál“. Přes jednoznačnou prezentaci „nesporných výhod“ předmětného paušálu ze strany Ministerstva financí a vlády lze bohužel k dnešnímu dni konstatovat, že formulace nové právní úpravy zatím přináší mnoho zásadních otázek, které jistě spolu s jinými okolnostmi poněkud ochlazují předvídaný vysoký zájem o zavádění paušálu ze strany zaměstnavatelů, třeba na úkor doposud poskytovaných stravenek. O těchto problémech, jakož i o obecných daňových aspektech zavedení paušálu pro zaměstnance, pojednává tento článek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info