Publication details

CD36 gene polymorphisms and Alzheimer’s disease

Authors

ŠERÝ Omar GOSWAMI Nandu BALCAR Vladimír Josef

Year of publication 2020
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Attached files
Description Zapojení scavengerových receptorů u nemocí, jako je ateroskleróza a rakovina, je dobře známé, ale jejich role v patogenezi neurodegenerativních poruch je méně známa. Předpokládá se, že k podpoře neurodegenerace v mozku dochází prostřednictvím mechanismů zahrnujících reaktivní formy kyslíku (ROS). Stimulace produkce zánětlivých cytokinů je skutečně spojena s progresí Alzheimerovy choroby. Tato kapitola se zaměřuje na roli scavengerového receptoru třídy B CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby. Mezi hlavní hypotézy Alzheimerovy patogeneze patří mimo jiné hypotéza amyloidu, poruchy metabolismu cholesterolu, zánětlivé procesy CNS a oxidační stres. Je známo, že receptor CD36 interferuje se všemi těmito patogenními procesy. Dále se CD36 účastní mechanismů vaskulárního růstu, internalizace patogenů (bakterií, hub), internalizace proteinu abeta a chuťového vnímání mastných kyselin, jakož i centrálního zpracování čichových signálů. Receptor CD36 ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi, a přestože samotný receptor CD36 neinteraguje abetu do mikroglií, ovlivňuje fagocytózu jinými vychytávacími receptory. Při vysokých hladinách abeta stimuluje CD36 produkci ROS aktivací NADPH oxidázy a sekrecí vybraných interleukinů. Budeme také diskutovat o tom, jak může být v patogenezi Alzheimerovy choroby důležitá pyroptóza zprostředkovaná inflammasomy. Závěrečná část kapitoly pojednává o tom, jak specifické polymorfismy nebo mutace genu receptoru CD36 mohou ovlivnit patogenezi Alzheimerovy choroby. Dospěli jsme k závěru, že je třeba vzít v úvahu nejen polymorfismy v exonech, ale také polymorfismy v regulačních oblastech genu CD36. Proto by mělo být provedeno sekvenování celého genu CD36 u pacientů s Alzheimerovou chorobou, protože to je jediný způsob, jak identifikovat všechny polymorfismy a mutace v genu CD36, které by mohly přispět k mechanismům a / nebo riziku Alzheimerovy choroby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info