Publication details

GIS — Invenio: komplexní diagnostický systém pro identifikaci nadaných žáků pomocí videoher

Authors

PORTEŠOVÁ Šárka JABŮREK Michal

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Cílem příspěvku je představit posluchačům nově vyvíjený on-line diagnostický systém GIS - Invenio, který je určen ke skríningu rozumově nadaných žáků 1.-6. třídy základních škol. Ten vychází z empirickypodložené psychologické teorie C-H-C (Cattell – Horn – Carroll, viz např. Schneider & McGrew, 2018). Systém využívá moderní přístup, tzv. game-based assessment, v rámci něhož jsou jednotlivé subtesty pojaty jako jednoduché počítačové hry, do kterých jsou integrovány herní prvky jako např. příběh, komiksová grafika, zvuky, sbírání bodů apod. Díky tomu obvykle dochází ke zvyšování motivace, hravosti a snižování případných obav u testovaných dětí. Aktuálně jsou k dispozici čtyři diagnostické hry, výzkumný tým však intenzivně pracuje na dalších herních subtestech. V přednášce se zaměříme jak na představení celého diagnostického systému, jeho zacílení a základní koncepci, tak i na prezentaci postupu vývoje jedné z diagnostických her tak, aby si posluchači dovedli lépe představit složitý proces, který je v pozadí tvorby každého ze subtestů. Konkrétně se bude jednat o hru Elliot a nečekaní návštěvníci, která je v rámci C-H-C teorie zaměřena na měření fluidní inteligence. V tomto subtestu má hráč za úkol rozmisťovat mimozemšťany různých tvarů a barev do správných domečků dle graficky znázorněných podmínek. Tento proces, kdy hráč vychází z předem známých pravidel, ze kterých vyvozuje dílčí závěry a řešení, je základem tzv. deduktivního usuzování (v C-H-C teorii bývá také někdy označováno jako uvažování obecné sekvenční).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info