Publication details

Replikace efektu formy administrace BDI-II podle Stepankova Georgi et al. (2018)

Authors

GOTTFRIED Jaroslav CHVOJKOVÁ Edita KLOCEK Adam KRATOCHVÍL Tomáš TANCOŠ Martin PALÍŠEK Petr

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Cílem tohoto projektu je replikovat efekt ústní a písemné formy administrace Beckovy škály depresivity (BDI-II) na její výsledné skóry. Stepankova Georgi et al. (2018) nalezli na vzorku seniorů při opětovné ústní administraci BDI-II výrazně snížené celkové skóry oproti prvotní písemné administraci (Median1 = 9, Median2 = 2, z = -6,3, p < 0,001). Rozdíly vysvětlují zmatením respondentů ohledně posuzování svého stavu celkově, a nikoliv za poslední dva týdny, jak stanovují instrukce BDI-II. Toto zmatení bylo podle autorů původní studie při ústní administraci lépe vyjasněno, což mělo mít za následek nižší celkové skóry pro ústní formu. V našem experimentu jsme vzorku vysokoškolských studentů (věk: M = 22,5, SD = 2,0) tváří v tvář administrovali vždy náhodně vybranou polovinu položek BDI-II ústně a druhou polovinu formou elektronického dotazníku. Pořadí položek i pořadí ústní a písemné formy administrace bylo pro každého respondenta náhodné. Vzorek po očištění čítá 85 respondentů z plánovaných 125 (68 %). Srovnání součtových skórů obou forem administrace je stejně jako v původní studii provedeno pomocí párového Wilcoxonova znaménkového testu. Analýza senzitivity ukazuje, že s aktuálním vzorkem máme alespoň 90% sílu testu nalézt efekty menší až střední velikosti dz ? 0,36 při ? = 0,05. Předběžné výsledky naší replikace neposkytují podporu pro tvrzení, že by forma administrace ovlivňovala součtové skóry BDI-II (Median1 = 6, Median2 = 6, z = -1,19, p = 0,234). Z výsledků vyplývá, že u vysokoškolských studentů nemá forma administrace BDI-II efekt na celkový skór. Efekt nalezený autory původní studie může mít příčinu v rozdílných charakteristikách výběrového vzorku, případně v opakované administraci položek dotazníku, která v naší studii přítomna nebyla.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info