Publication details

Scree test a jeho (ne)spolehlivost

Title in English The (Un)reliability of the Scree Test
Authors

PALÍŠEK Petr ŤÁPAL Adam

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Scree test (Cattell, 1966) je tradiční metodou pro odhad počtu faktorů k extrakci v rámci explorační faktorové analýzy (EFA). Ač je Scree test již od dob svého vzniku více či méně kritizován pro svou subjektivitu a z ní plynoucí nespolehlivost, je stále oblíben - s jeho použitím se můžeme při čtení peer-reviewed článků využívajících EFA setkat relativně pravidelně. Obliba Scree testu je o to více překvapující, o kolik spolehlivější a snadnější metody jsou k dispozici pro použití širokou psychometrickou veřejností. Cílem této studie je odhadnout přesnost hodnotitelů při provádění Scree testu, včetně odhadnutí efektu, který na tuto přesnost mohou mít různé varianty zobrazení hodnocených scree plotů. Dalším cílem je srovnat odhadnutou spolehlivost Scree testu s jinými dostupnými metodami, které rovněž pracují s relativními velikostmi vlastních hodnot (eigenvalues).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info