Publication details

Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice a pregraduální přípravy učitelů

Authors

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka PETRÁKOVÁ Alena KOLLÁROVÁ Helena

Year of publication 2021
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Ochrana člověka za mimořádných událostí a krizových situací je v současné době velmi aktuální a frekventované téma. Nejen současná epidemiologická situace a pandemie COVID-19, související opakované vyhlášení nouzového stavu, ale také další události, jako jsou například záplavy, zemětřesení, teroristické útoky a jiná rizika pro lidské zdraví, kladou zvýšené požadavky na připravenost obyvatel, jejich výchovu a vzdělávání v této oblasti. Ve vzdělávání občanů hraje klíčovou roli vzdělání na úrovni povinné školní docházky, které úzce souvisí s přípravou učitelů. Cílem sdělení je představit koncepci základního vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových situací v České republice a s tím související koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů. Představeny budou výsledky analýzy kurikulárního dokumentu platného pro základní vzdělávání v České republice (14), vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a výsledky analýzy učebnice výchovy ke zdraví v oblasti bezpečnostních témat. Dále čtenáře seznámíme s analýzou studijních plánů vybraných pedagogických fakult (Brno a Olomouc) a ukotvením bezpečnostních témat v těchto dokumentech. Příspěvek také představí nový metodický materiál, který by měl sloužit jako podpůrný materiál ve výuce tohoto obsáhlého a složitého tématu na základních (ale i vysokých) školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info