Publication details

Adventure learning: Poutní cesta studentů dějin umění

Authors

SUDICKÝ Petr

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Dne 12. 12. od 17 hod. budeme mít vzácnou příležitost přivítat na Západočeské univerzitě v Plzni Mgr. Petra Sudického, který pomáhal budovat on-line přesah netradičnímu projektu. Studenti Centra raně středověkých studií z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci předmětu Dějiny umění absolvovali společně pouť dlouhou více než 1500 km. Čtyři měsíce putovali se svým vyučujícím Ivanem Folettim napříč Francií od kláštera Conques po Mont-Saint-Michel v duchu cest středověkých poutníků. Po třech týdnech chůze vždy následoval třítýdenní pobyt v klášteře, studium památek a přednášky expertů v oboru. Během setkání na Západočeské univerzitě v Plzni nám Petr nejdříve představí celý projekt jako netradiční metodu výuky – tzv. adventure learning. Pak budete mít možnost shlédnout cca 50 minutový film, který celý projekt i jeho výstupy dokumentuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info