Publication details

Motivace studentů při online výuce jako výzva pro učitele

Authors

ČERVENKOVÁ Marie

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Language Centre

Citation
Description Motivace je klíčovým faktorem procesu a výsledků učení obecně. Stejně tak hraje zásadní roli v učení se cizímu jazyku (Dörnyei : 2001, Gardner : 2010). V posledním roce došlo v důsledku pandemie k rozsáhlým změnám v průběhu výuky a vysokoškolští studenti jsou nuceni studovat distančním a online způsobem. Pro většinu z nich představuje tato situace značnou zátěž, a úbytek motivace je jedním z jejích negativních důsledků, které studenti při studiu musejí překonávat. V této souvislosti si klademe otázku, jakým způsobem může učitel plnit svoji roli facilitátora učení a zda a jak v kontextu celkové situace předchází, popř. čelí úbytku či ztrátě motivace studentů. V příspěvku představíme výsledky kvalitativního výzkumu, který byl veden v období jarního semestru 2021 u učitelů cizích jazyků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně s cílem zmapovat použité způsoby a prostředky ovlivňující motivaci studentů. Tyto způsoby a prostředky byly kategorizovány v souladu s Dörnyeiovou teorií L2 Motivational Self System (Dörnyei, Z., & Ushioda, E. : 2009).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info