Publication details

Projekt HEPAS - Healthy and Physical Active Schools in Europe - Multiplier Events

Authors

VLČEK Petr VAŠÍČKOVÁ Jana

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem příspěvku bylo prezentovat výzkumné výsledky projektu HEPAS (Healthy and Physical Active Schools in Europe) a informovat o praktických doporučeních pro školní praxi. Projekt HEPAS je zaměřen na budování kapacit aktérů školního vzdělávání, zejména učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků, pokud jde o zlepšení pohybové aktivity dětí a dospívajících ve školách, jakož i jejich zdravého životního stylu obecně. V rámci projektu byl proveden rozsáhly přehled vědecké literatury, shrnující současné poznatky o přínosu jednotlivých školních segmentů (tělesná výchova, školní sport, ostatní pohybové a zdraví ovlivňující aktivity v rámci školy), které mají vliv na podporu zdraví. Posuzována byla také úloha některých průřezových faktorů (inkluze, další vzdělávání učitelů, materiální vybavení škol atd.) při podpoře zdraví a zdraví prospěšné pohybové aktivity. Projekt vyústil tvorbou podpůrných materiálů a na důkazech založených praktických doporučení pro podporu zdraví a pohybové aktivity. Prostřednictvím prezentovaných příkladů dobré praxe by mělo dojít k postupnému navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem projektu HEPAS je zlepšení pohybového, ale také například výživového chování žáků ve škole i mimo školu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info