Publication details

Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání

Authors

KALMÁROVÁ Kristýna ČERNÝ Michal MAZÁČOVÁ Pavlína MARTONOVÁ Monika

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Proinflow
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://hdl.handle.net/11222.digilib/143900
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ProIn2021-1-3
Keywords digitized cultural heritage; secondary education; digital educational resource; online education; case study
Description Účel: Cílem studie je analyzovat současný odborný diskurs v oblasti využití digitalizovaného kulturního dědictví v oblasti jeho aplikace do vzdělávání. Chce zachytit možnosti práce s ním především u středoškolských studentů. Na teoretickou studii navazuje drobná výzkumná experimentální sonda, která reflektuje použitelnost jednotlivých přístupů a důrazů odborné literatury při vývoji digitálních vzdělávacích objektů pro české středoškoláky. Design/metodologie/přístup: V první části pracuje s přehledovou studií nad texty z databáze Scopus. V druhé využíváme experimentálního vývoje s využitím drobných výzkumných dat v kvantitativní i kvalitativní formě pro vývoj evaluovaného prototypu. Výsledky: Výsledkem studie je jednak kritická systematická reflexe dostupné literatury v oblasti práce s digitalizovaným kulturním dědictvím, ale také jeho aplikace do evaluovaného prototypu, který byl ověřen na studentech střední školy. Originalita/hodnota: Studie přináší syntetizující poznatky v podobě, která je snadno prakticky aplikovatelná. Její závěry mohou posloužit knihovnám, školám či jiným paměťovým institucím při tvorbě vlastních digitálních vzdělávacích objektů využívajících digitalizované kulturní dědictví.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info