Publication details

Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání

Authors

MARINIČ Peter

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Recenzní posudek byl zpracován na text monografie "Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání" od kolektivu autorů: Petr Svoboda, Jitka Lorenzová, Jiří Semrád, Blanka Jirkovská, Lenka Mynaříková, Alena Vališová, Pavel Andres, Pavel Pecina, Kateřina Tomešková, Jan Beseda, Alina Cogiel, Lucie Dokoupilová, Lukáš Macenauer. Monografie byla vydaná v nakladatelství Paido a je výstupem projektu TAČR ÉTA "Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách (PID:TL0100192). Vzhledem k zaměření monografie do prostředí středních odborných škol, a to komplexním přístupem, který se neomezuje jenom na technicky zaměřené obory středního odborného vzdělávání, ale přistupuje k odbornému vzdělávání v širší dimenzi a pozornost zaměřuje spíše na společenskovědní oblast, vidím mnohem širší uplatnění dané monografie. Tento přístup rovněž ovlivňuje zamření teoretického vymezení dané problematiky, která se nespecifikuje jenom na výčet digitálních kompetencí a nástrojů na jejich rozvoj, jak na straně učitele, tak na straně žáka, ale ozřejmuje i problematiku ICT a možnosti využívání digitálních technologií v širším kontextu učení. Monografie je tak specifickým a ocenitelným počinem, kterých v českém prostředí v oblasti odborného vzdělávání není mnoho.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info