Publication details

Vybrané aspekty výuky odborných předmětů a praktického vyučování na středních odborných školách

Title in English Selected aspects of teaching vocational subjects and practical teaching at secondary vocational schools
Authors

PECINA Pavel KRIŠTOFIAKOVÁ Lucia

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Předložený učební text je věnován vybraným otázkám didaktiky odborných předmětů a praktického vyučování na středních školách. Hlavními řešenými tématy v teoretické části jsou proces výuky odborných předmětů a praktického vyučování, kvalita výuky, systémy výuky v odborném vzdělávání, problematika přípravy výuky odborných předmětů, výuka bezpečnosti práce a problematika osobnosti učitele v odborném vzdělávání Předmětem zájmu empirické části je syntéza hlavních výzkumných zjištění k problematice vlivu 4. průmyslové revoluce na technické vzdělávání. Dále potom k problematice specifik přípravy výuky technických předmětů, k problematice pojetí kvality výuky a další výzkumná zjištění v oblasti technologie výuky odborných technických předmětů (příležitosti k aktivní činnosti žáků ve výuce praktického vyučování technických oborů na středních školách).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info