Publication details

Analýza možností intervence užívání návykových látek v institucionální výchově

Title in English Analysis of possibilities of support for addiction to addictive substances in a institutional education
Authors

PŘIKRYLOVÁ Monika

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Výzkumné zaměření se orientuje na zmapování situace užívání návykových látek v institucionální výchově, tedy umístění do ústavní nebo ochranné výchovy, na základě čehož zjišťuje stávající možnosti intervence pohledem vychovatelů. Zaměřuje se na jejich kompetence k tomu situace s užíváním návykových látek řešit, zjišťuje jejich potřeby k tomu, aby intervenci vnímali úspěšnou, přičemž se snaží zjistit dobrou praxi a případné mezery vyplývající z legislativy a již zaběhlé praxe. Cílem práce je poskytnout sadu možných intervencí vycházející ze zjištěných poznatků a opírající se o adiktologické koncepty kontrolovaného užívání a prevence relapsu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info