Publication details

Zdvořilostní strategie v žádostech českých studentů v češtině (L1) a angličtině (L2)

Title in English Politeness strategies in requests produced by Czech students in Czech (L1) and English (L2)
Authors

LAHODOVÁ VALIŠOVÁ Marie

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek se zabýval zdvořilostními strategiemi žádostí, které formulovali čeští vysokoškolští studenti v češtině (L1) a v angličtině (L2). Jako výzkumná metoda byl použit písemný dotazník doplnění promluvy (discourse completion task). Studenti nejčastěji používali nepřímé strategie s využitím komunikačních konvencí, a to jak v češtině, tak i v angličtině. V angličtině se studenti omezovali na menší škálu jazykových prostředků, ačkoliv by zde mohlo dojít k pozitivnímu transferu z mateřského jazyka. Ze zjištění je možné vyvodit tyto pedagogické implikace, a sice při rozvoji pragmatické kompetence (žádosti) zvýšit povědomí o jazykových prostředcích používaných při formulování nepřímých strategiích žádostí v češtině (L1) a následně se tyto aspekty snažit převézt do angličtiny (L2).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info