Publication details

Právní povaha výjimek a omezení autorského práva

Title in English Legal nature of exceptions and limitations of copyright law
Authors

MYŠKA Matěj

Year of publication 2021
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description První část příspěvku stručně vymezuje, proč je vůbec potřeba se touto otázkou zabývat a co je vlastně nutno rozumět „právní povahou“ výjimek a omezení výlučných práv, a věnuje se terminologickým otázkám. Druhá část příspěvku pak načrtává účinnou mezinárodní, unijní a vnitrostátní právní úpravu, související judikaturu národních soudů a Soudního dvora EU a konečně relevantní doktrinální názory týkající se zkoumané problematiky, tedy předkládá analýzu statu quo. Třetí část pak kriticky diskutuje novou právní úpravu v DSM směrnici a navrhovanou tuzemskou transpozici a její potenciální dopad na chápání a praktickou aplikaci výjimek a omezení, jakož i praktické důsledky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info