Publication details

PI3KD inhibitor idelalisib snižuje hladiny CD20 u chronické lymfocytární leukémie inhibicí IL4-STAT6 signální dráhy.

Investor logo
Authors

ŠANDOVÁ Veronika MLADONICKÁ PAVLASOVÁ Gabriela ŠEDA Václav SHARMA Sonali PALUŠOVÁ Veronika BRYCHTOVÁ Yvona POSPÍŠILOVÁ Šárka FERNANDES SM. PANOVSKÁ Anna DOUBEK Michael DAVIDS MS. BROWN JR. MAYER Jiří MRÁZ Marek

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info