Publication details

Přímá mutační analýza genu TP53 bez nutnosti izolace DNA u vzorků periferní krve a kostní dřeně hematoonkologických pacientů.

Authors

DVOŘÁČKOVÁ Barbara ŽENATOVÁ Marcela HYNŠT Jakub PAVLOVÁ Šárka HRABČÁKOVÁ Viera MALČÍKOVÁ Jitka PARDY Filip MAREČKOVÁ Andrea KOTAŠKOVÁ Jana DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info