Publication details

Dlouhodobé antimikrobiální působení enzybiotika LYSSTAPH-S na methicilin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus způsobujících chronické ranné infekce

Authors

VACEK Lukáš KOBZOVÁ Šárka ČMELÍK Richard PANTŮČEK Roman JANDA Lubomír

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Antimikrobiální terapie hraje důležitou roli z léčbě infekčních onemocnění důležitou roli již téměř celé století. Stále se zvyšující antimikrobiální rezistence patogenních bakterií vede k hledání cest, jak tento znepokojivý trend zvrátit. V této práci byl zkoumán rekombinantně připravený a modifikovaný protistafylokokový enzym odvozený od lysostaphinu (LYSSTAPH-S), jehož cílové místo antimikrobiálního působení leží v bakteriální buněčné stěně. Všechny testované kmeny methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus vykazovaly citlivost k tomuto enzymu, a to i v koncentracích menších než 1 µg/ml. Dále byla ověřena jeho dlouhodobá stabilita, kdy se tento enzym ukázal efektivní v průběhu tří dní kontinuálního měření. Naše data tedy naznačují, že by se takovýto enzym mohl uplatnit v léčbě chronických ranných infekcí, kde je S. aureus jedním z nejčastějších patogenů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info