Publication details

PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ DISKEKTOMIE - NAŠE ZKUŠENOSTI

Authors

MÁCA Karel SMRČKA Martin NAVRÁTIL Ondřej SVOBODA K.

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky je nejčastější výkon na neurochirurgických pracovištích v České republice. Ročně se provede kolem 6.000 operací. Tento typ operace prošel v průběhu let postupným vývojem od laminektomie přes hemilaminektomii až k v současnosti nejčastěji užívané mikrodiskektomii. Dalším krokem k minimální invazivitě je zavedení endoskopické diskektomie. Při této metodě se zavede endoskop přímo do oblasti výhřezu ploténky a veškeré nástroje jsou zaváděny jeho pracovním kanálem. Endoskopická operativa výhřezu bederní ploténky byla na našem pracovišti zavedena v listopadu 2017. Je hodnocen soubor prvních 70 pacientů – 32 žen a 38 mužů, věkové rozmezí 20–70 let. Využito bylo endoskopické instrumentárium Vertebris (RIWOspine GmbH, Knittlingen, Germany) se zevním průměrem zavaděče 6,9 mm, endoskopu 5,6mm a šířkou pracovního kanálu 4,1 mm. Z klinických údajů je zjišťována míra intenzity bolesti charakteru dorzalgií a radikulární symptomatologie pomocí Visual analogue score (VAS). Klinické údaje jsou sledovány předoperačně a dále pooperačně s odstupem 6 týdnů, 6 měsíců a 2 let.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info