Publication details

Aneuryzmata zadní komunikující tepny - zhodnocení pacientů léčených ve FN Brno

Authors

NAVRÁTIL Ondřej ĎURIŠ Kamil SVOBODA K. JURÁŇ Vilém HUSTÝ Jakub HOVORKA Evžen NEUMAN Eduard SMRČKA Martin

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Aneuryzmata zadní komunikující tepny (ACoP) jsou místem s třetím nejčastějším výskytem aneuryzmat v naší populaci. I přes neustálý pokrok a zlepšování v obou modalitách ošetření aneuryzmatu je léčba těchto pacientů obtížná. Zhodnotili jsme výsledky léčby v našem centru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info