Publication details

Ischemický iktus imitující příznaky lumbální spinální stenózy

Authors

PIKULOVÁ H. SMRČKA Martin MRLIAN Andrej

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Oboustranné mozkové infarkty v povodí arteria cerebri anterior (ACA) jsou poměrně vzácné. Většinou se vyskytnou ve spojitosti s některou se zřídkavých anatomických anomálii jako je ageneze jednoho z úseků ACA. V kazuistice je popsán výskyt oboustranného mozkového infarktu v obou povodích ACA u 76letého pacienta s jednostrannou agenezí segmentu A1 vpravo, diagnostikovanou pomocí magneticko-rezonanční angiografie. Průběh onemocnění byl u pacienta modifikován velmi pomalým rozvojem klinických příznaků (v řádu dnů) a výraznou bolestivostí v oblasti bederní páteře s nálezem lumbální spinální stenózy na MR LS páteře. Pomalu nastupující kvadruparesa s akcentací na dolních končetinách spojená s výraznou bolestivostí bederní páteře a nálezem na MR nás vedla primárně k dorzální dekompresi L4/5 – L5/S1. Po operaci dochází k další progresi neurologického deficitu. Po MR vyšetření byla indikována operační revize. Pomalu nastupující paresa horních končetin byla indikací k MR vyšetření krční páteře a následné operaci v etážích C4/5–5/6. Následuje další deteriorace neurologických funkcí, která byla v korelaci s výsledkem vyšetření evokovaných potenciálů. Na MR vyšetření verifikována ischemie v povodí ACA oboustranně, MRA prokazuje variantní průběh ACA a vysvětluje oboustrannou ischemii. Nasazena antiagregační léčba. Po intenzivní rehabilitaci dochází postupně ke zlepšování stavu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info