Publication details

Pravidla o souběhu dovolené a svátku (neudržitelná interpretace)

Authors

KADLUBIEC Vojtěch

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Epravo.cz
Citation
Web https://www.epravo.cz/top/clanky/pravidla-o-soubehu-dovolene-a-svatku-neudrzitelna-interpretace-114009.html
Description První věta ustanovení § 219 odst. 2 zákoníku práce, řešící souběh dovolené a svátku, je v poslední době některými autory vykládána způsobem, který nemůže s ohledem na dikci předmětné normy a její účel obstát. Konkrétně zastánci daného výkladu dospívají ve svých článcích a stanoviscích k závěru, že zaměstnanec čerpá dovolenou v den „pracovního svátku“ pouze tehdy, pokud mu bylo čerpání dovolené na jeho žádost určeno právě a jen na tento den, tj. nikoliv v případě, kdy daný svátek připadá na delší období dovolené čerpané z iniciativy zaměstnance. V článku autor podrobuje tento výklad kritice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info