Publication details

Popularizace řas v rámci terénního Dne dětí v CHKO Bílé Karpaty

Authors

POPELKOVÁ Monika

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Diplomová práce se měla zabývat popularizací řas v rámci terénního Dne dětí v CHKO Bílé Karpaty a na toto téma byla také plánována. Z důvodů pandemie onemocnění Covid-19 však realizace plánu popularizačních aktivit, který prošel rychlými úpravami, byla provedena na přírodovědném semináři na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Teoretická část práce popisuje popularizaci a didaktické prostředky. V teoretické části je také popsána obecná charakteristika řas, která byla využita při navrhování a vytvoření materiálních didaktických prostředků. Pro potřeby této diplomové práce byl vytvořen plán aktivit na popularizaci řas a k tomu byly vytvořené materiální didaktické prostředky, což je popsáno ve výsledcích. Vytvořený plán aktivit byl realizován 12. října 2020 na přírodovědném semináři na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a zúčastnilo se ho 8 žáků 8. a 9. ročníku.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info