Publication details

Terénní výuka přírodopisu z pohledu učitelů na 2. stupni ZŠ

Authors

ROSOVÁ Terezie

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Diplomová práce se zabývá terénní výukou v kontextu přírodopisu na druhém stupni základní školy. V teoretické části je definována a popsána terénní výuka jako strategie výuky, ale také terénní výuka v jejích jednotlivých podobách, její přínosy či bariéry, které její realizace přináší, ale také vztah této výukové strategie k platným školským dokumentům v podobě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který byl realizován pomocí rozhovorů s pedagogy aktivně využívajícími terénní výuku. Součástí je popis metodiky výzkumu, jeho výsledky a také diskuze, kde dochází ke konfrontaci s teoretickou částí práce. Metodická část diplomové práce pak představuje návrh výuky dvou navazujících bloků terénní výuky sestavený s ohledem na doporučení vyplývající z aktuálních výzkumů zaměřených na terénní výuku v kontextu přírodovědných oborů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info