Publication details

Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech

Investor logo
Authors

VRÁNA Martin SURMAŘOVÁ Simona HLISNIKOVSKÝ Petr DUJKA Jiří

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Celosvětová pandemie viru COVID-19 se stala fenoménem ovlivňujícím v první polovině roku 2020 všechny sféry lidského života. Opatření proti šíření viru vedly k omezování života ve veřejném prostoru a dotkly se také oblasti dopravy. Tyto dopady byly dvojího typu –jednak docházelo k omezování počtu spojů z důvodu snížené poptávky po přemisťování se, jednak bylo nezbytné dodržovat hygienická opatření na straně dopravců i cestujících. Dopady těchto opatření bylo možno sledovat na všech prostorových úrovních, od globální po lokální. Tento příspěvek se zabývá průběhem tzv. první vlny pandemie v České republice ve vztahu k veřejné dopravě a její organizaci. Cílem příspěvků je poskytnout přehled těchto opatření ve vztahu k obecným vládním nařízením a jejich následnou realizaci na celostátní, regionální (krajské) a lokální (vybraná velká města) úrovni. Dále příspěvek na třech případových studiích ukazuje, jakých změn doznala dálková vnitrostátní doprava na vybraných relacích. Došlo k zásadní redukci počtu dálkových spojů, některé linky nebyly provozovány vůbec, a samozřejmě došlo také ke zrušení veškerých přeshraničních spojení. Příspěvek pokrývá časové období od přelomu února a března 2020, kdy začínala opatření nabíhat, po konec května 2020, kdy došlo k postupnému uvolnění téměř všech přijatých opatření. V závěru příspěvku jsou jednak shrnuty základní znaky organizace dopravy během platnosti zvláštních opatření, jednak jsou naznačeny oblasti, ve kterých došlo k výrazným změnám, a jejichž následky mohou doznívat ještě po odeznění pandemie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info