Publication details

Jak přepracovat fosforový odpad?

Title in English How to reprocess phosphorus containing wastes?
Authors

PŘÍHODA Jiří PAVLIŇÁK David ŠIMONÍKOVÁ Lucie MORAVEC Zdeněk PAVLIŇÁK David MORAVEC Zdeněk

Year of publication 2021
Type Article in Proceedings
Conference Sborník z XXIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SEPARAČNÍ CHEMII A ANALÝZE TOXICKÝCH LÁTEK
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web https://www.hzscr.cz/clanek/institut-ochrany-obyvatelstva-menu-informacni-servis-zpravodajstvi-sbornik-prispevku-z-xxiii-rocniku-mezinarodni-konference-o-separacni-chemii-a-analyze-toxickych-latek.aspx
Keywords Phosphorus containing waste; ICP OES; SEM EDX
Description 102 Jak přepracovat fosforový odpad? How to reprocess phosphorus containing wastes? Příhoda Jiřía, Šimoníková Lucieb, Zmrzlý Martinc a Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká, Ústav chemie, Kotlářská 2, 611 37 Brno, prihoda@chemi.muni.cz b Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká, Ústav chemie, Kotlářská 2, 611 37 Brno, luciesima@gmail.com c Zmrzlý Martin, TDK Electronics s.r.o., Feritová 1, 787 01 Šumperk, zmrzly@seznam.cz Abstrakt Při výrobě termické kyseliny fosforečné se vychází z bílého fosforu, který se od dodavatele v cisternách dováží po železnici do výrobního závodu, zde se přečerpá do lokálního zásobníku a následně se zavádí do výroby. V zásobníku na bílý fosfor po letech jeho používání usazuje tuhý odpad, který není pro výrobu kyseliny fosforečné dále použitelný. Tento odpad obsahuje vedle cca 75-80 % elementárního fosforu celou řadu příměsí (As, Si, těžké kovy, aj.). Za účelem repase zásobníku bylo nutno tento odpad ze zásobníku odstranit, dočasně uložit a posléze co nejefektivněji zpracovat. Tento příspěvek pojednává o analýzách fosforového odpadu, metodách přípravy vzorků pro tyto analýzy, rizicích skladování fosforového odpadu a návrhu jeho dalšího zpracování. Summary The main substance for production of thermic phosphoric acid is white phosphorus. This substance is transported by rail in storage tank. In the factory, phosphorus is kept in a local container (tank). In years of exploitation, solid waste, not exploitable for acid production, is deposited. This waste contains besides 75-80 % white phosphorus other impurities (As, Si, heavy metals, etc.). As a result of container corrosion, it was necessary to remove the solid waste from the container, temporarily store a subsequently effectively reprocess. This article deals with the analyses of the phosphorus waste, methods of sample preparation for these analyses, risks of waste stowage, and suggestions of further waste reprocessing.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info