Publication details

Metody analýz polovodičů s širokým zakazáným pásem

Investor logo
Title in English Analztical methods of wide band gap semiconductors
Authors

CAHA Ondřej HUMLÍČEK Josef

Year of publication 2020
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description This report describes methods of wide band gap semiconductor analysis. We have studied polytype composition using x-ray diffraction and Raman spectroscopy, crystalkographic defects using x-ray diffraction imaging and doping homogeneity using optical spectroscopy. ou metody analýe polovdičů se širokým pásem zakázaných energií, hlavně karbidu křemíku. Jedná se technologie určení polytypového složení pomocí rtg difrakce a Ramanovského rozptylu, zobarzování krystalografických defektů pomocí rtg difrakčních zobrazovacích metod a dopování pomocí optické spektroskopie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info