Publication details

Metodická a určovací pomůcka pro odběr, mikroskopování a určování sinic a řas pro žáky základních škol

Title in English Methodical and determination aid for sampling, microscopy and determination of cyanobacteria and algae for primary school pupils
Authors

POHORSKÁ Michaela BRABCOVÁ Blažena

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit učební pomůcku pro výuku sinic a řas na základních školách ve formě výukové příručky, která se zabývá odběrem, mikroskopováním a určováním sinic a řas se žáky druhého stupně základních škol. Myšlenka vytvořit příručku vznikla díky nedostatečnému množství materiálů pro výuku sinic a řas na základních školách a také díky častým nesympatiím učitelů přírodopisu k tématu sinice a řasy, které je mnohdy v učebnicích přírodopisu zmíněno jen okrajově a pouze na teoretické úrovni. Teoretická část diplomové práce se zaobírá postavením tématu sinice a řasy v kurikulárních dokumentech, popisuje použité prostředky a metody výuky při vyzkoušení příručky na ZŠ a věnuje se také odbornému popisu sinic a řas. V rámci praktické části diplomové práce byly na základě rešerše učebnic přírodopisu, práce v terénu a zkušeností mých a vedoucí práce zhotoveny: metodická a určovací příručka, metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky. V rámci terénní a laboratorní výuky na ZŠ v Bystrém byly příručka a pracovní list v září 2021 vyzkoušeny. V diplomové práci budou zhodnoceny a diskutovány poznatky z realizace výuky a navrženy úpravy metodické a určovací příručky či pracovního listu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info