Publication details

Vliv ligandů AMPA/kainátových receptorů na operantní autoaplikaci nikotinu u potkana

Authors

HRICKOVÁ Mária AMCHOVÁ Petra ŠIŠKA Filip RUDÁ Jana

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cílem naší práce bylo zhodnocení vlivu dvou různých antagonistů AMPA/kainátových receptorů na nikotinovou závislost u potkana.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info